Online Inschrijven Medische Fitness

Let op: Wanneer je geen bevestiging hebt ontvangen van je inschrijving, dien je jezelf opnieuw in te schrijven.

  Stap 1. Inschrijfformulier

  1.
  2a.
  2b.
  3.
  4.
  5.

  6. Wat zijn uw doelen?

  7. Heeft u nu of in het verleden klachten gehad die u beperken in uw bewegend functioneren?

  8. Bent u op dit moment onder behandeling van een medisch specialist? Zo ja, welke en mag u zich inspannen, cq. sportief belasten?

  9. Gebruikt u medicijnen, zo ja, welke?

  10. Opmerkingen of bijzonderheden

  11. Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

  Stap 2. Incassomachtiging

  Hierbij machtig ik incassant Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Maarssen/Vleuten, Harmonieplein 115, 3603 BS Maarssen
  om de kosten van het lidmaatschap voor deelname aan

  af te schrijven van de onderstaande rekening tot ik deze machtiging zelf schriftelijk intrek, conform voorwaarden.

  Gegevens Deelnemer

  Voorletters en naam*

  Geboortedatum

  Adres

  Postcode en Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Rekeningnummer IBAN (zonder spaties). Let op: controleer of dit correct is ingevuld.

  T.n.v. bankrekening*

  Ingangsdatum

  *Zoals bekend bij bank

  Medisch fitness

  Locatie:
  Op:
  Lidmaatschap:43,60 per maand111,00 per kwartaal
  Let op: dit bedrag wordt in één keer afgeschreven. Bedragen zijn inclusief BTW

  Belangrijk voor u

  • Zodra de machtiging verwerkt is, wordt het bedrag afgeschreven in de eerste week van de daarop volgende maand

  • Vanaf dan per maand/kwartaal/halfjaar/jaar op ongeveer dezelfde datum. Let op: het bedrag wordt in z'n geheel afgeschreven, een kwartaal dus volledig eens per kwartaal en een jaar volledig eens per jaar.

  • Met het ondertekenen van alle formulieren gaat u akkoord met het digitaal opslaan van deze gegevens t.b.v. een goede begeleiding tijdens de training en i.v.m. het incasseren van de abonnementskosten.

  • Minderjarigen laten ouders/voogd tekenen.

  Plaats hier uw digitale handtekening:

  Dit formulier wordt tevens ondertekend met je IP Adres

  Naar waarheid ingevuld op datum:

  Werkt de knop niet direct? Controleer dan de ingevulde velden en probeer het nog een keer.